Barspoons (Thìa Bar)

SALE
m-bar-spoon-gold-45cm

M bar spoon gold 45cm

200.000₫ 300.000₫
SALE
m-bar-spoon-black-40cm

M bar spoon black 40cm

200.000₫ 320.000₫
SALE
m-bar-spoon-silver-40cm

M bar spoon silver 40cm

160.000₫ 250.000₫
SALE
trident-bar-spoon-45cm-silver

Trident bar spoon 45cm silver

200.000₫ 220.000₫
SALE
trident-bar-spoon-45cm-black

Trident bar spoon 45cm black 

250.000₫ 300.000₫
SALE
muddler-bar-spoon-45cm-black

Muddler bar spoon 45cm black

250.000₫ 400.000₫
SALE
muddler-bar-spoon-45cm-gold

Muddler bar spoon 45cm gold

250.000₫ 350.000₫
SALE
muddler-bar-spoon-45cm-copper

Muddler bar spoon 45cm copper

250.000₫ 400.000₫
SALE
muddler-bar-spoon-45cm-silver

Muddler bar spoon 45cm silver

180.000₫ 300.000₫
SALE
teardrop-barspoon-50cm-silver

Teardrop barspoon 50cm  silver

200.000₫ 250.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: